Cultuur in de Spiegel - Inleiding

Inleiding | Met CiS aan de slag | Theorie | Onderzoek | Wie | Nuttige links en documenten | Nieuws | Information in English | Contact

 

Nederland en Vlaanderen herbergen een schat aan cultuureducatieve initiatieven, zowel in het leerplichtonderwijs als daarbuiten. Uit het Bamfordrapport1 bleek echter dat cultuureducatie vaak op een versnipperde manier in de klas- en schoolpraktijk gebracht wordt. Cultuur in de Spiegel wil hierop een antwoord bieden.

 

Cultuur in de Spiegel is twee dingen.

 

De theorie Cultuur in de Spiegel is een cultuurtheorie die ontwikkeld werd door Barend van Heusden, professor cognitiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij formuleert hierin antwoorden op de vragen wat cultuur precies is, welke culturele vaardigheden kinderen hebben en waarom het onderwijs die culturele vaardigheden mee moet ontwikkelen.

 

Het onderzoek Cultuur in de Spiegel werd eerst gevoerd in Nederland. In Vlaanderen liep de studie van 2012 tot 2016. Het gaat na hoe leerkrachten (in het Vlaamse kleuter- en leerplichtonderwijs, lerarenopleiding, DKO) omgaan met die theoretische inzichten en hoe dit hun pedagogische handelen en denken versterkt. Ook het curriculum wordt vanuit de theorie onder de loep genomen. Met andere woorden, Cultuur in de Spiegel biedt een referentiekader voor geïntegreerde cultuureducatie over vakken, studierichtingen en leeftijden heen. Het Vlaamse onderzoek werd gevoerd door HIVA-KULeuven en VUB in opdracht van CANON Cultuurcel. De praktische uitrol ervan startte in februari 2016.

 

Onderstaand filmpje toont de cultuurtheorie van Prof. Dr. Barend van Heusden in een notendop.

1Bamford, A. (2007). Kwaliteit en consistentie, Arts and cultural education in Flanders, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, CANON Cultuurcel, Brussel. (https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/kwaliteit-en-consistentie-arts-and-cultural-education-in-flanders)

2van Heusden, B. (2010). Cultuur in de spiegel. Naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs, Rijksuniversiteit Groningen. (http://www.rug.nl/cultuuronderwijs/projecten/zwarte-boekje.pdf)