Cultuur in de Spiegel - Nederland

 

Inleiding | Met CiS aan de slag | Theorie | Onderzoek | Wie | Nuttige links en documenten | Nieuws | Information in English | Contact

 
Aan de Universiteit van Groningen liep van 2008 en tot 2013 het onderzoek "Cultuur in de Spiegel" (www.cultuurindespiegel.nl). Aan de basis van dit onderzoek ligt de cultuurtheorie van Prof. dr. Barend van Heusden, die hij neerschreef in de brochure "Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs", of het zogenaamde "zwarte boekje".
 

In samenwerking met de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) ontwikkelde het onderzoeksteam het leerplankader Cultuur in de Spiegel (met concrete handreikingen vanaf p.130). Het Nederlandse onderzoek werd ook vertaald naar een handboek voor de lerarenopleiding: "Cultuur2. Basis voor Cultuuronderwijs". Onderzoeksmedewerker Theisje van Dorsten linkte haar doctoraatsthesis "Mirrors in the Making" aan het onderzoek. 

 

Ook de volgende publicaties hebben het Nederlandse onderzoek "Cultuur in de Spiegel" als onderwerp:
 
Rapporten 
Konings, F. (2013). Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs, richtlijnenUtrecht: Fonds voor Cultuurparticipatie.
Konings, F. (2011). Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs, een analyse-instrumentUtrecht/Rotterdam: Fonds voor Cultuurparticipatie.
 
Brochures
van Heusden, B. (2012). Wat leren we van cultuuronderwijs? Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam.
 
Masteronderzoek
 
Artikels
van Es, E.. (2014). Wat levert Cultuur in de Spiegel ons op?Kunstzone, 2014 (6), 60-61.
van Es, E., & van Heusden, B. (2014). Tussen waarheid en waarde: over theorie- en visievorming in cultuuronderwijsCultuur+Educatie14 (39), 93-105.
van Heusden, B. (2011). Kunst en in cultuurKunstgebouw Magazine, november (2).
van Schaik, J. (2010). 'Kunst is een gegeven' (Interview met Barend van Heusden), Dagblad van het Noorden, november.