Cultuur in de Spiegel - Nuttige links en documenten

Inleiding | Met CiS aan de slag | Theorie | Onderzoek | Wie | Nuttige links en documenten | Nieuws | Information in English | Contact

 

Paginaoverzicht

Internationale rapporten

Cultuur in de Spiegel - Vlaanderen

Cultuur in de Spiegel - Nederland

 

Internationale rapporten

 

Anne Bamford

Bamford, A. (2007). Kwaliteit en consistentie, Arts and cultural education in Flanders, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, CANON Cultuurcel, Brussel. (https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/kwaliteit-en-consistentie-arts-and-cultural-education-in-flanders)

 

OMC - European Union

Open Method of Coordination (OMC) working group of EU member states' experts on Cultural Awareness and Expression. (2016). Cultural awareness and expression handbookLuxemburg: Europese Unie.

Summary in English

Samenvatting in het Nederlands

Powerpoint presentation

 

Top of the page

 

 

Cultuur in de Spiegel - Vlaanderen

 

Weblinks

www.mijncultuurspiegel.be

www.cultureelcontent.com

www.cultuurkuur.be

hiva.kuleuven.be/nl/

www.vub.ac.be

 

Onderzoeksrapporten 

CULTUUR IN DE SPIEGEL – VLAANDEREN Verkenning van opvattingen over cultuureducatie op basis van de cultuurtheorie ‘Cultuur in de Spiegel'

CULTURELE BASISVAARDIGHEDEN Een ontwikkelingslijn op basis van de cultuurtheorie ‘Cultuur in de Spiegel’ 

CULTUUR OVER CULTUUR Cultuurreflectie in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het Vlaamse basis- en secundair onderwijs: een analyse op basis van de cultuurtheorie ‘Cultuur in de Spiegel’

HET BEELD IN BEELD De plaats van beeldgeletterdheid in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het Vlaamse basis- en secundair onderwijs

Aanvulling: Referentiekader Beeldgeletterdheid

DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS IN DE SPIEGEL Exploratieve studie naar de artistiek-pedagogische eigenschappen van het deeltijds kunstonderwijs op basis van de cultuurtheorie 'Cultuur in de Spiegel'

Cultuurexpresssss. Cultuur in elk leergebied en vak, een praktijkonderzoek binnen de lerarenopleiding.

 

Brochures

Beeldgeletterdheid, AKOV - Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming

De cultuurspiegel, jouw gids voor cultuur op school: brochure met concrete suggesties voor iedereen die actief is in het onderwijs (van kleuter tot secundair) en cultuur een plaats wil geven in de klas en/of op school. Aanvullend: Mijn cultuurspiegel: online reflectietool voor leerkrachten. 

Cultuur in de Spiegel. Verder, dieper, meer: journalistiek verslag van het onderzoekstraject Cultuur in de Spiegel - Vlaanderen.

Buurten met erfgoed, een project van het Agentschap Onroerend Erfgoed, FARO, Heemkunde Vlaanderen, CANON Cultuurcel en Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

 

Artikels

Vermeersch, L. (2016, 8 maart). Kunst en cultuur moeten er ook nog even bij. (http://www.onsonderwijs.be/news/85)

Vermeersch, L. (2016). Warm pleidooi voor meer cultuur en reflectie in het onderwijs. (http://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/03/09/warm-pleidooi-voor-meer-...)

De Mette, T., & Vermeersch., L. Brede blik op beeld: Over hoe beeldgeletterdheid altijd en overal educatief uitdaagt. (https://mediawijs.be/dossiers/dossier-competentiemodellen/brede-blik-bee...)

Vermeersch, L. (2016).  Cultuur als een spiegel. Een kritische reflectie op cultuur in het onderwijsBreedbeeld, 2016 (maart-mei), 19-23.

Vandenbroucke, A., & Vermeersch, L. (2015). Kids, take a look at this! Visual Literacy Skills in the School CurriculumJournal of Visual Literacy, 34 (1). 

Alaerts, L., e.a. (2015). Leergemeenschappen maken de horizontale connectie: cultuureducatie in de lerarenopleidingCultuur+Educatie, 15 (42), 70-90. 

De Backer, F., e.a. (2013). Erfgoed in dialoog met jongeren? Faro, tijdschrift over cultureel erfgoed, 6 (2), 7-13. 

 

 

Cultuur in de Spiegel - Nederland

 

Weblinks

http://www.cultuurindespiegel.nl/

 

Rapporten

van Heusden, B. (2010). Cultuur in de spiegel. Naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. (http://www.rug.nl/cultuuronderwijs/projecten/zwarte-boekje.pdf)

met Engelse samenvatting

Konings, F. (2013). Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs, richtlijnenUtrecht: Fonds voor Cultuurparticipatie.

Konings, F. (2011). Culturele instellingen en een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs, een analyse-instrumentUtrecht/Rotterdam: Fonds voor Cultuurparticipatie.

Nationaal Expertisecentrum Leerplanontwikkeling (SLO) (2014). Cultuur in de Spiegel in de praktijk. Een leerplankader voor cultuuronderwijs. Enschede: auteur. (http://www.slo.nl/downloads/2014/cultuur-in-de-spiegel.pdf/)

van Dorsten, T. (2015). Mirrors in the making. Culture, education, and the development of metacognition in early and middle childhood (4-10) (Masterscriptie). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. (http://www.rug.nl/cultuuronderwijs/bibliotheek/onderzoek/2015-theisje-van-dorsten-mirrors-in-the-making.pdf)

Zernits, Z. (2015). Uitgedaagd of overvraagd? De leermogelijkheden en -beperkingen van leerlingen met autisme in het leergebied kunstzinnige oriëntatie. (Masterscriptie). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

 

Boeken

van Heusden, B., e.a. (2016). Cultuur2. Basis voor Cultuuronderwijs. (http://webwinkel.vangorcum.nl/NL_toonBoek.asp?PublID=5056-0)

 
Brochures
van Es, E. (2016). Met nijntje in de spiegel. Opzet en inrichting van het nijntje museum beschouwd vanuit Cultuur in de Spiegel. Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren, Kunst en Cognitie.
van Heusden, B. (2012). Wat leren we van cultuuronderwijs? Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam.
 
 
Artikels
van Es, E.. (2014). Wat levert Cultuur in de Spiegel ons op? Kunstzone, 2014 (6), 60-61.
van Es, E., & van Heusden, B. (2014). Tussen waarheid en waarde: over theorie- en visievorming in cultuuronderwijsCultuur+Educatie14 (39), 93-105.
van Heusden, B. (2011). Kunst en in cultuurKunstgebouw Magazine, november (2).
van Heusden, B. (2015). European culture. Between rationality and reason. In P. Gielen (Red.), No culture, no Europe. On the foundation of politics (pp. 133-142). Amsterdam: Antennae Valiz.
van Schaik, J. (2010). 'Kunst is een gegeven' (Interview met Barend van Heusden), Dagblad van het Noorden, november. 

Video

School Education Gateway. (2016, 20 april). Education Talks #1 Professor Barend Van Heusden, University College Groningen. (Videofile). (https://www.youtube.com/watch?v=kUCYtFp6MtI

Terug naar boven