Secundair Onderwijs

Vlaamse regering keurt actieplan 'Cultuur en onderwijs: Samen voor meer en beter' goed

Op 14 oktober heeft de Vlaamse Regering het actieplan ‘Cultuur en Onderwijs: Samen voor meer en beter’ goedgekeurd. Aan de hand van dit plan versterken de Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur Hilde Crevits en Sven Gatz hun samenwerking. Het is hun ambitie om elk kind en elke jongere, ongeacht de thuissituatie en sociaaleconomische achtergrond, mee te laten genieten van cultuur. Cultureel bewustzijn en culturele expressie helpen jongeren om de uitdagingen van morgen zelfbewuster aan te gaan. Professionele organisaties uit de cultuursector krijgen hierbij een meer uitgesproken rol.

  • media
  • projectwerking
jekino400x400.jpeg

Autonome Middenschool Bredene haalt de filmworkshop van Jekino binnen!

Stefanie Herregat van de Autonome Middenschool Bredene kwam aanzetten met de beste argumenten waarom ze die workshop van Jekino verdienden daar in Bredene. Proficiat, Stefanie!

  • film

gedichtendag in flanders fields museum

Het boek “Ule, ik was veertien in 1914” van Marc de Bel inspireerde heel wat klassen tot het schrijven van gedichten met als thema ‘Vluchtelingen’.
Uit de meer dan 30 inzendingen wees de jury, na rijp beraad, de 5 Technische Bakkerij klas C van de Bakkerijschool Ter Groene Poorte als winnaars aan.

Op donderdag 30 oktober worden de leerlingen in het In Flanders Fields Museum ontvangen.
Na een geleide rondleiding in het museum (om 13u30)  volgt er nog (om 15u) een nabespreking met Marc de Bel.

Winnende gedicht :

  • andere
  • erfgoed
  • literatuur

Workshop beatboxing of een eigen muziekfestival op school. Het kan!

Een workshop beatboxing, verhalen uit de boekentuin, een eigen muziekfestival. Het zijn enkele voorbeelden hoe scholen creatief aan de slag gaan met de subsidies in het kader van het project Dynamo. 199 scholen krijgen van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits 287.000 euro om zo’n creatief cultuurproject te realiseren.

  • projectwerking

Aanbevelingen Cultuur in de Spiegel Vlaanderen staan online

Op 19 mei werden de definitieve resultaten van het vierjarig onderzoek Cultuur in de Spiegel opgeleverd aan mevrouw Crevits, Vlaams minister van Onderwijs en Vorming. Cultuur in de spiegel is geen praktische handleiding of methode op zich, het is in de eerste plaats een gefundeerde cultuurtheorie die het leren van en over cultuur wetenschappelijk onderbouwt. 

Crevits en Gatz willen Cultuur en Onderwijs dichter bij elkaar

 

Voor een publiek van een 600-tal leerkrachten, beleidsmakers en medewerkers uit de cultuur-, jeugd- en onderwijssector werd vandaag, op de 12de Dag van de Cultuureducatie, een stand van zaken over het onderzoeksrapport ‘Cultuur in de Spiegel’ gegeven. Dit rapport dient als basis voor een vernieuwde samenwerking tussen cultuur en onderwijs. De Vlaams ministers van cultuur en onderwijs, Sven Gatz en Hilde Crevits, willen in de toekomst een intensere en meer geïntegreerde samenwerking tussen cultuur en onderwijs.

Bijna 200 scholen ontvangen subsidies voor creatief dynamoPROJECT

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits maakt ruim 280.000 euro vrij voor 197 scholen om een creatief schoolproject te realiseren in het kader van het dynamoPROJECT. Dit cultuurproject stimuleert de brede ontwikkeling van elke leerling. Scholen kunnen tweemaal per jaar dynamosubsidies aanvragen.

Lees hier het persbericht.

Elf Albrecht is Beste Boekenjuf/meester 2015

De titel van Beste Boekenjuf 2015 gaat naar Elf Albrecht. In haar klas is “een boek niet voor eventjes maar voor het leven.” Zij wordt bekroond voor haar enthousiaste werk met boeken bij kinderen met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen. De Boekenjuf krijgt een mand met 100 boeken.

Herinneringen voor de toekomst

‘Herinneringen voor de toekomst’ is een verzameling van 5 projecten rond het thema erfgoed met dynamosubsidies van CANON Cultuurcel . Voor elk project werkt een basisschool met een kunstenaar van MUS-E. Als uitgangspunt kregen ze ook elk een koffer mee van FARO vzw en de lokale erfgoedcellen. In die koffer zaten allerlei objecten die refereren naar het erfgoed van de streek rond de school.

Kleine ARTiesten

Vorige week opende het Sint-Lievenscollege in Antwerpen o.l.v. meester Peter Marnef en fotografe Evy Raes de expo ‘Klein ARTiesten’,  een inspirerend voorbeeld van een dynamo3 project, met subsidies van CANON Cultuurcel .

Pagina's