Netwerk lerarenopleiding

Om de expertise in en het draagvlak voor cultuureducatie binnen de lerarenopleidingen te vergroten, richtte CANON Cultuurcel in 2009 het Netwerk Cultuureducatie voor de Vlaamse lerarenopleidingen op, waaraan intussen alle initiële en academische lerarenopleidingen participeren.

Via de volgende projecten werkt het netwerk mee aan kwaliteitsvolle cultuureducatie:

  • Om de studenten van de lerarenopleiding op een aantrekkelijke en kwaliteitsvolle manier te overtuigen van het belang van cultuureducatie, organiseert CANON Cultuurcel samen met de lectoren uit het Netwerk jaarlijkse Cultuurdagen voor studenten van lerarenopleidingen. Op een twee dagen durend evenement bereiken we 2000 studenten. 
  • Het netwerk wil de creatieve samenwerking tussen de verschillende lerarenopleidingen stimuleren. Binnen het netwerk zijn er bijvoorbeeld twee focusgroepen, die werken rond lezen resp. mediawijsheid en beeldgeletterdheid en hoe deze vaardigheden met elkaar te verbinden.
  • Via het netwerk werkten de lerarenopleidingen mee aan het onderzoek Cultuur in de Spiegel en de uitrol ervan. Het resultaat hiervan lees je in Cultuurexpresssss en op www.cultureelcontent.com.