Creatief schrijven met een groep, hoe begin je eraan?

Wil je graag creatief schrijven met je doelgroep. Of wil je creatief schrijven als methodiek in je werk of in een project inschakelen? Dan is deze vorming iets voor jou.

Je bent leerkracht, animator, jeugd- of vormingswerker, welzijnswerker, (jeugd)auteur en je wilt graag creatief schrijven met je doelgroep ( met de kinderen in je klas, met studenten of in volwassenenonderwijs, met buurtbewoners over hun buurt, met jongeren of met senioren in een instelling, als ondersteuning van een auteurslezing,...).
Of je wilt creatief schrijven als methodiek in je werk of in een project inschakelen, een eenvoudige workshop, sessie of les ‘creatief schrijven’ opzetten, opbouwen, uitvoeren en evalueren…
Dan is deze vorming iets voor jou.

Je leert:
• stimulerende, creatieve schrijfopdrachten bedenken en uitvoeren;

• een workshop of sessie opzetten, aangepast aan je doelgroep en hun beginsituatie;

• feedback geven en ontvangen; 

 basisvaardigheden hanteren om met groepen te gaan schrijven;

• de specifieke methodiek en didactiek van de literaire genres kennen en hanteren.

Je krijgt ook theoretische achtergrond en zicht op de vakliteratuur.

Voorwaarden
• Je toont enige schrijfervaring aan binnen een (taal)opleiding of schrijfcursus uit de formele of niet-formele vorming.

• Je hebt ervaring of wilt werken met de begeleiding van groepen binnen (deeltijds) (kunst) onderwijs, vorming, jeugdwerk, kunsteducatie, seniorenwerking, buurt- en opbouwwerk, welzijnswerk, …

• Je legt een zelfgeschreven literaire tekst of reeks gedichten (min 2 & max 4A4's) voor, waarop geen eindredactie door derden is gebeurd. 

Begeleiding
Erik Vanhee (literair schrijfdocent), Leen van den Berg (auteur, schrijfdocent proza), Daniel Billiet (dichter, schrijfdocent poëzie), Mieke De Veuster (docent groepsdynamiek en creatieve vormingsprocessen)

Waar en wanneer?
Drie zaterdagen: 5 okt.; 9 nov.; 7 dec. 2013, telkens van 9.30u -17u
in Mechelen. De drie zaterdagen vormen een samenhangend geheel met thuisopdrachten, waarvoor je tijd moet uittrekken om die nauwgezet uit te voeren (twee halve tot volledige dagen tussen de eerste en laatste sessie).

Inschrijven 
• bij Creatief Schrijven: info@creatiefschrijven.be – 03 229 09 90
• Je meldt je aan per mail voor 9 september 2013 vergezeld van:
1. een CV met alle adresgegevens en waaruit je basisopleiding, werkpraktijk en ervaring met schrijfcursussen of –opleiding blijkt;
2. een literaire tekst.
• Je verneemt voor half september of je kunt deelnemen en schrijft dan meteen € 265 over op onze (nieuwe) rekening BE06 7310 3181 1022 met code CS 1309. (inclusief koffiepauzes en broodjes). De volgorde van betaling vanaf het moment dat je de toelating ontvangt, beslist over je plek op de lijst (max 14 deelnemers).
Je kunt betalen met opleidingscheques of KMO-portefeuille.

Publicatiedatum
Wanneer
zaterdag, 5 oktober, 2013 tot zaterdag, 7 december, 2013
Kostprijs
€265.00
Interesse
Geschikt voor buitengewoon onderwijs
Ja