Elf Albrecht is Beste Boekenjuf/meester 2015

De titel van Beste Boekenjuf 2015 gaat naar Elf Albrecht. In haar klas is “een boek niet voor eventjes maar voor het leven.” Zij wordt bekroond voor haar enthousiaste werk met boeken bij kinderen met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen. De Boekenjuf krijgt een mand met 100 boeken.

De prijs voor de Beste Boekenjuf / Boekenmeester wil waardering schenken aan leerkrachten die een concrete en dagelijkse inzet aan de dag leggen voor leesbevordering en het werken met kinderboeken in de klas. Eén boekenjuf of -meester wint de hoofdprijs van 100 boeken, en 2 andere genomineerden gaan met een boekenpakket naar huis.

De jury voor de 11e editie van de prijs bestond uit Wouter Bulckaert (KLASSE), Daniëlle Daniels (zelfstandig navormer leesbevordering en taalvaardigheid), Bart Desmyter (De Eenhoorn), Veerle Moureau (Davidsfonds), Margot Van Dingenen (Stichting lezen), Jesse Van de Kerckhove (Beste Boekenjuf 2014) en Marina Waterschoot (leerkracht en leesbevorderaar).

Een 70-tal boekenjuffen en -meesters werden aangemeld door leerlingen, ouders, collega’s. Op basis van de motivaties van de inzendingen koos de jury 13 scholen, 15 leerkrachten. Zij kregen een werkbezoek waarin ze hun activiteiten konden toelichten. Uit deze groep kwamen vier genomineerden.

Beste Boekenjuf 2015

Juf Elf Albrecht van de Freinetschool ‘De Sassepoort’ in Gent is dit jaar de Beste Boekenjuf. Ze werkt in een kleine schoolgemeenschap met een groot hart. In deze school worden de opvoedings- en onderwijsbehoeften aangepast aan kinderen met ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen. Samen met ervaringsdeskundigen ontplooien de kinderen zichzelf en leren ze hun weg te vinden in de maatschappij. In dit proces spelen boeken een grote rol. De kleinste aanleiding om de lessen in verband te brengen met boeken grijpen de leerkrachten met beide handen aan.

De kinderen lezen niet alleen, ze schrijven zelf teksten en maken zelf boeken. De kinderen starten met een tekening waar ze geleidelijk aan tekst bijplaatsen. Iedere donderdag mogen ze hun boekje, dat ze samen met de juf gemaakt hebben, voorlezen in een andere klas.

Juf Elf: “Door veel met lezen bezig te zijn komen onze kinderen in contact met verhalen waar ze zichzelf in herkennen. Zo beseffen ze dat ze deel uitmaken van een grotere leefwereld met al zijn thema’s: bondgenoot vinden in een strijd, de liefde, gered worden. Hierdoor leren ze beter omgaan met hun eigen problematiek en leven. We hebben ook de klassieke bib-bezoekjes die we organiseren in een bepaald thema. En we doen ook mee aan de klassiekers zoals de Voorleesweek, de Boekenweek, Poëziedag waar we het boek centraal stellen. Een boek is hier niet voor eventjes maar voor het leven.”

In Cultuurcentrum Deurne kreeg de Beste Boekenjuf een mand met maar liefst 100 boeken overhandigd. Dit gebeurde op woensdag 20 mei 2015 om 15u tijdens de feestelijke uitreiking, een boekenfeest op maat van leerkrachten en leerlingen: met Maud Vanhauwaert (presentator), Mattias De Leeuw (illustrator) tekent en Jeroen Tilkin (De eilandverkaveling).

Drie andere verdienstelijke Boekenjuffen en één verdienstelijke Boekenmeester krijgen eveneens een mand met een mooie selectie boeken:

  • Frie Creyf van het Sint-Lodewijkscollege Christus Koning (Brugge)
  • Ann De Schutter en Christel De Bie van de GLS De Sleutel (Broechem)
  • Frans Hoes van de Basisschool De Zevensprong (Ham)

De boeken voor de winnaars worden geschonken door uitgeverijen Abimo, Baeckens Books, Ballon Media, Clavis, Davidsfonds, De Eenhoorn, Lannoo, WPG (Querido, Manteau) en Zwijsen.
De winnares ontvangt een lezing van een auteur naar keuze van het Vlaams Fonds voor de Letteren.

Publicatie over lespraktijk
CANON Cultuurcel stelt een brochure samen waarin heel wat tips en inspiratie worden gebundeld vanuit de lespraktijk van de boekenjuffen en –meesters in de klas. .

Organisatie
De Beste Boekenjuf / Boekenmeester is een initiatief van GroKi (Groep Kinderboekenuitgevers) en wordt georganiseerd door VUV (Vlaamse Uitgevers Vereniging) en CANON Cultuurcel, in samenwerking met Boek.be, Klasse en Cultuurcentrum Deurne.

Locatie
Publicatiedatum
Nieuwscategorie
Geschikt voor buitengewoon onderwijs
Ja