Herinneringen voor de toekomst

‘Herinneringen voor de toekomst’ is een verzameling van 5 projecten rond het thema erfgoed met dynamosubsidies van CANON Cultuurcel . Voor elk project werkt een basisschool met een kunstenaar van MUS-E. Als uitgangspunt kregen ze ook elk een koffer mee van FARO vzw en de lokale erfgoedcellen. In die koffer zaten allerlei objecten die refereren naar het erfgoed van de streek rond de school.

Wie meer informatie wil over deze projecten kan altijd eens gaan kijken op de blog http://herinneringenvoordetoekomst.wordpress.com. Op dit filmpje leer je ook veel bij over de verschillende projecten.

Opzet van het project:

‘Herinneringen voor de toekomst’ is een artistiek erfgoedtraject rond het Erfgoeddagthema van 2015: ERF! Het traject is een samenwerking tussen FARO en 5 erfgoedcellen in Vlaanderen en Brussel. Vijf kunstenaars leggen met koffers vol herinneringen van de eigen streek van de kinderen een artistiek erfgoedtraject af waarbij ze worden ondersteund door MUS-E. Vijf scholen stapten mee in het traject om samen te ontdekken hoe het is om met erfgoed aan de slag te gaan.

In Maasmechelen deden leerlingen van De Griffel mee. Daar werkten ze rond de twee reuzen van Maasmechelen, Mie Merken en Ties van Gies de Porion. Samen met kunstenaar Bart Braeken werd een muzikale interpretatie uitgewerkt. Bart leerde hen percussie spelen op potten, pannen, vuilnisbakken en materiaal dat anders maar als afval zou bestempeld worden. Ook leerden ze hun lichaam gebruiken om muziek te maken. Dit leidde allemaal tot een reuzenrap met muziek en choreografie.

In Turnhout werkte Marian Lesage met de kinderen van de Kameleon. Met als thema’s de jacht en de kant van vroeger in Turnhout zijn ze aan het knutselen gegaan. Om de jacht in beeld te brengen werden geweien gemaakt, zoals ze die ook reeds gezien hadden in het Taxandria museum. Voor het andere thema maakten ze kanttekeningen om die dan samen te ‘naaien’ tot een grote kantfoto. Later maakten ze nog poppenhoofden, sidoniekes, en ook hun eigen cornetmutsen voor er op.

Vijfhonderd jaar geleden op 18 april deed Karel V zijn intrede in Brugge aan de Kruispoort. Basisschool Mozaïek uit Sint-Kruis wil dat nog eens extra in de kijker zetten. Zij vertrekken van een kleine miniatuur die de intrede uitbeeldt. Tine Guns hielp hen in deze opdracht. Eerst werd er gebrainstormd over wat erfgoed is en wat Brugge nu zou uitstallen moest de keizer nogmaals op bezoek komen. De klas is ook zelf naar de Kruispoort gegaan en daar werden ze onderverdeeld in groepjes naargelang het personage dat ze zouden spelen (Ridders, boeren, ambachtslui, …). Deze groepjes mochten dan elk hun eigen wapenschild maken op basis van woordassociaties met hun personages. Zoals de Kruispoort vroeger versierd werd met blauwe doeken om de rijkdom van de stad te kunnen tonen, zo was deze 500 jaar later ook versierd door welkomstdoeken gemaakt door de leerlingen. De leerlingen zelf moesten zeker niet onderdoen voor de toren want ze hadden ook passende kostuums. De leerlingen stelden zichzelf en hun project voor via filmpjes die ze met de iPad hebben leren maken. Op 18 april, toen het exact 500 jaar geleden was dat Keizer Karel daar door de Kruispoort had gelopen, deelden de leerlingen daar hun eigen interpretatie van. Het resultaat kwam zelfs in de krant en kreeg complimenten van de burgemeester.

In basischool Sint-Joost-aan-Zee stond er ook een koffer. Kunstenares Sophie Vanhomwegen liet de kinderen op basis van de objecten in de koffer raden waar ze heen zouden gaan. Eens ze op hun bestemming, het Charlier museum, waren, volgden er nog enkele foto-opdrachten. De kinderen moesten ook werken rond wat erfgoed voor hen betekent, zo moesten ze foto’s maken over een stuk persoonlijk erfgoed en ook werden er filmpjes gemaakt met leerlingen die praten over erfgoed. In een volgende fase maakten ze collages met foto’s uit tijdschriften en met foto’s van dingen in het museum. Als laatste maakten ze ook nog een digitale flyer om iedereen uit te nodigen op 26 april (erfgoeddag) in het museum waar ze zelfs wat zouden gidsen.

De vrije basisschool van Oostvleteren vond kermisaffiches in hun koffer. Onder het waakzaam oog van Joke Neyrinck tekenen ze en leren ze een nieuwe digitale kermiswereld vormgeven. De klas werd in groepjes verdeeld en opdrachten gegeven, sommigen moesten zorgen voor een kermisattractie, anderen voor een spel, nog anderen een wapenschild enz. De kinderen leerden werken met computerprogramma’s en apps op de tablet om te tekenen en ook te animeren. Ze leerden ook veel bij van Tijs van de archiefdienst. Om hen in contact te brengen met hun lokaal erfgoed bezochten ze een echte molen, die ook een plaatsje kreeg in hun digitale kermiswereld. Ze leerden ook over een Duitse verpleegster die er kort voor het einde van de oorlog was gestorven. Door wat opzoekwerk konden ze haar identificeren en kregen foto’s van haar bezittingen een plaatsje op de collage.

 

 

Locatie
Publicatiedatum
Nieuwscategorie
Geschikt voor buitengewoon onderwijs
Ja