OESO: Kunst ontwikkelt vaardigheden die cruciaal zijn voor onze economische toekomst.

Volgens de OESO zijn skills als creativiteit en innovatie in toenemende mate cruciaal voor onze economie. Kunst vervult een essentiële rol in de ontwikkeling van deze cruciale skills. Daarom verdient kunst, naast andere vakken en inhouden, een blijvende plaats in het onderwijs.

Tot die conclusie komt ‘Art for Art’s Sake? The Impact of Arts Education.’ (http://www.oecd.org/edu/ceri/arts.htm), het onderzoeksrapport dat de OESO vandaag uitbrengt.

In haar rapport roept de OESO de diverse OESO-landen op om kunsteducatie – of onderwijs in de kunsten - blijvend binnen het onderwijs te ondersteunen en te verankeren.

Zo komt kunsteducatie ook vaardigheden in positieve wetenschappen als wiskunde, wetenschappen, lezen en schrijven ten goede. Kunsteducatie heeft tevens een invloed op motivatie, zelfzekerheid en sociale competenties van leerlingen en doet hen beter samenwerken en communiceren.

Nog volgens het rapport concentreert de positieve invloed van kunsteducatie zich op 'innovatieve vaardigheden', wat zich uit in vrij denken, creativiteit en sociale - en gedragsvaardigheden. Creatieve en kritische denkers zijn volgens de OESO immers cruciaal als bouwsteen voor onze snel veranderende maatschappij en economie.

Een greep uit het rapport:

-          Muziekeducatie versterkt het IQ en de academische prestaties. Er zijn aanwijzingen dat muziekeducatie het leren van vreemde talen faciliteert.

-          Theatereducatie stimuleert cruciale verbale vaardigheden (lezen, schrijven, tekstbegrip, ...) en heeft een positieve invloed op sociale skills (empathie, omgang met emoties,…)

-          Leren kijken naar beeldende kunst versterkt de wetenschappelijke en wiskundige vaardigheden van leerlingen.

-          Enkele studies verbinden danseducatie met ruimtelijk-visuele vaardigheden.

Er is volgens de OESO niet alleen een positieve impact van kunsteducatie op niet-artistieke skills of op innovatie in de arbeidsmarkt, maar ook op de persoonlijkheidsvorming en sociale ontwikkeling van kinderen en jongeren..

Kunst biedt kinderen immers een heel andere manier om de wereld te begrijpen dan, bijvoorbeeld, de wetenschap. 

Kunsteducatie biedt leerlingen de kans om zich vrij uit te drukken en om te ontdekken, exploreren en experimenteren. Ze bieden hen tevens een veilige context voor introspectie en het vinden van persoonlijk betekenis.

 

Meer lezen:

rapport OESO http://www.oecd.org/edu/ceri/arts.htm

samenvatting:  http://www.oecd.org/edu/ceri/ART%20FOR%20ART’S%20SAKE%20OVERVIEW_EN_R3.pdf

podcast: http://oecdinsights.org/wp-content/uploads/2013/06/Arts-English.mp3.

blog: http://insightsblog.oecdcode.org/?p=5709

bericht: http://oecdeducationtoday.blogspot.fr/2013/06/arts-education-in-innovation-driven.html

rapport: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/art-for-art-s-sake_9789264180789-en

De OESO stelde de eerste resultaten van dit onderzoek voor op de World Summit of Arts education, een organisatie van onder meer ACEnet, het Europese Netwerk rond Kunst en cultuureducatie, dat de CANON Cultuurcel voorzit.

CANON Cultuurcel werkt vanuit de Vlaamse Overheid aan kunst en cultuur in het onderwijs.  CANON Cultuurcel investeert sinds 2012 in een langlopend onderzoek Cultuur in de Spiegel, met een ruime participatie vanuit cultuur en onderwijs, met de bedoeling om kunst en cultuur kwaliteitsvol te integreren in het Vlaamse onderwijs.  CANON ondersteunt elk jaar 400 cultuurprojecten op school.