Kwaliteit en consistentie. Kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen

Omschrijving

Tijdens het schooljaar 2006-2007 voerde Anne Bamford, hoogleraar aan de Wimbledon School of Arts, een onderzoek uit naar de kwaliteit van kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen. Zowel het beleid als de praktijk werden hierbij geevalueerd aan de hand van een aantal internationaal getoetste kwaliteitsindicatoren. Dit rapport bundelt de resultaten. De resultaten bieden stof tot nadenken over knelpunten bij bestaande programma's op het vlak van kunst- en cultuureducatie, over mogelijke strategieën bij het uitwerken van een beleid rond kunst- en cultuureducatie en het tot stand brengen van structurele samenwerkingsverbanden tussen het onderwijs en culturele instellingen.

UitgeverDepartement Onderwijs en Vorming. Canon Cultuurcel
AuteurProf. Anne Bamford
Aantal pagina's96
PublicatiedatumSeptember 2007
PublicatietypeBoek
Meer informatiewebsite CANON cultuurcel
Thema'ssecundair onderwijs, muzische vorming, hoger onderwijs, eindtermen en ontwikkelingsdoelen, deeltijds kunstonderwijs, cultuureducatie, basisonderwijs