media

Vlaamse regering keurt actieplan 'Cultuur en onderwijs: Samen voor meer en beter' goed

Op 14 oktober heeft de Vlaamse Regering het actieplan ‘Cultuur en Onderwijs: Samen voor meer en beter’ goedgekeurd. Aan de hand van dit plan versterken de Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur Hilde Crevits en Sven Gatz hun samenwerking. Het is hun ambitie om elk kind en elke jongere, ongeacht de thuissituatie en sociaaleconomische achtergrond, mee te laten genieten van cultuur. Cultureel bewustzijn en culturele expressie helpen jongeren om de uitdagingen van morgen zelfbewuster aan te gaan. Professionele organisaties uit de cultuursector krijgen hierbij een meer uitgesproken rol.

 • media
 • projectwerking

Filmpoem album van Deus ex Machina voor derde graad secundair onderwijs

Deus ex Machina is een Nederlandstalig, literair tijdschrift dat sinds 1976 bestaat. Al enkele jaren maakt DEM een uitstap naar andere media. Na de vinylplaat Uitgesproken (DEM 141, 2012) met 10 dichtersstemmen en het Facebookexperiment Date ex Machina (DEM 145, 2013), gaat het tijdschrift aan de slag met het genre ‘filmpoem’, een mengvorm tussen poëzie en film- en videokunst.

 • beeld
 • film
 • media

Kijk, Van Eyck!

De restauratie van het retabel ‘Het Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck was aanleiding tot dit project. In samenwerking met de Pedagogische...Lees meer

Stichting Lezen en Wablieft lanceren Nederlandslezen.be

Stichting Lezen en Wablieft lanceren Nederlandslezen.be
De website met boeken in makkelijk Nederlands, voor al wie Nederlands leert.

Vanaf vandaag is www.nederlandslezen.be online. De website is een gezamenlijk initiatief van Stichting Lezen en Wablieft en verzamelt boeken in eenvoudig Nederlands.

 • literatuur
 • media

Beeldgeletterdheid en gender

Kinderen en jongeren vertrouwd maken met en bewust leren omgaan met beelden waarmee we overspoeld worden. Zo vormt beeldgeletterdheid een onderdeel van mediawijsheid. Gender is bij uitstek een thema om dit aan te kaarten. De studenten van Vives campus Torhout maakten er een LABOtraject van. Het mediawijs materiaal vind je op http://ingebeeld.be/video/beeldgeletterdheid

 • beeld
 • media

Opleiding Mediacoach

In januari 2014 start de nieuwe opleiding Mediacoach, gericht op professionelen uit de bibliotheek-, onderwijs- en jeugdwerksector die werken met jongeren en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen werkpraktijk. De opleiding biedt hen een theoretisch kader en verschillende praktijkvoorbeelden om te starten met diverse digitale media in hun organisatie en als aanspreekpunt te fungeren voor de pedagogische aanpak van het thema mediawijsheid.

 • media

Week van het voorlezen: inspirerende voorlees project Xaveriuscollege

De Voorleesweek is een jaarlijkse campagne die volwassenen wil aanmoedigen om vaak voor te lezen aan kleine en grote kinderen. 
Thuis, in de kinderopvang of op school: samen met kinderen in boeken kijken en voorlezen stimuleert niet alleen de taalontwikkeling maar betekent plezier voor kinderen én volwassenen. Een moment van gezellig en intiem samenzijn.
Voorlezen is het leukste kwartiertje van de dag!

 • literatuur
 • media

Lancering CULTUURKUUR.BE 4/11/2013

Op 4 november lanceert Minister van Onderwijs en Vorming Pascal Smet het platform www.cultuurkuur.be tijdens de Boekenbeurs in Antwerpen.

vindt plaats op
 • andere
 • architectuur
 • beeld
 • dans
 • erfgoed
 • film
 • fotografie
 • gaming
 • literatuur
 • media
 • mode&design
 • muziek
 • projectwerking
 • theater

MEDEAnet Workshop Leesplezier en E-hype

Welke tools kunnen lerarenopleiders aan hun studenten meegeven om leesplezier in de klas te bevorderen? Welke rol kan de E daarbij spelen?  Wilt u er graag meer over weten? Schrijf dan nu in voor de interactieve workshop “Leesplezier en E-hype”, georganiseerd door MEDEAnet en CANON Cultuurcel en geleid door projectmedewerkers van de Universiteit Antwerpen en de Artesis-Plantijn Hogeschool. Lees meer.

vindt plaats op
 • andere
 • architectuur
 • beeld
 • dans
 • erfgoed
 • film
 • fotografie
 • gaming
 • literatuur
 • media
 • mode&design
 • muziek
 • projectwerking
 • theater

Dag van de Cultuureducatie Nederland

Dag van de Cultuureducatie in Nederland vindt plaats op dinsdag 5 november 2013 in De Meervaart te Amsterdam.

Centraal staat het thema creativiteitsontwikkeling. Keynotes van Barend van Heusden (Rijksuniversiteit Groningen), Jeroen Lutters (Hogeschool Windesheim Zwolle/Bernard Lievegoed University) en Pedro De Bruyckere (Arteveldehogeschool Gent). Daarnaast zijn er workshops, presentaties en verrassingsacts. De dag is bedoeld voor educatief medewerkers van musea en podiuminstellingen en cultuurcoordinatoren uit het onderwijs.

vindt plaats op
 • architectuur
 • beeld
 • dans
 • erfgoed
 • film
 • fotografie
 • gaming
 • literatuur
 • media
 • mode&design
 • muziek
 • projectwerking
 • theater

Pagina's